79011: Dol Guldur Ambush

Set #: 79011

Name: Dol Guldur Ambush

Theme: Hobbit

Year: 2013

Pcs: 217

Minifigs: 3

Retail: $19.99

Available: Yes

 

 

79011-1 Dol Guldur Ambush 79011-2 79011-3 79011-4 79011-5 79011-6 79011-7 79011-8 79011-9

977 Total Views 3 Views Today