70163: Toxikita’s Toxic Meltdown

Set #: 70163

Name: Toxikita’s Toxic Meltdown

Theme: Agents

Year: 2014

Pcs: 429

Minifigs: 4

Retail: $39.99

Available: Yes

 

 

70163-1 Toxikitas Toxic Meltdown

 

70163-2 70163-3 70163-4 70163-5 70163-6 70163-7

1234 Total Views 2 Views Today