8085: Freeco Speeder

Set #: 8085

Name: Freeco Speeder

Theme: Star Wars

Year: 2010

Pcs: 177

Minifigs: 2

Retail: $24.99

Available: Retired

 

 

8085-1 freeco speeder 8085-2 8085-3 8085-4

1688 Total Views 1 Views Today